Mobile Shop
ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้า โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งมีจำนวนสาขา 9 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน Ais Shop by Parner อีก 9 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท


ธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

ร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมต่างๆ
ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (“Mobile”) 
ร้าน Ais Shop by Parner
ร้าน Telewiz
ร้าน Samsung Shop
ร้าน Huawei Shop

 Promotion

Engine by shopup.com